Witamy     NOTAM     FEEDBACK     Informacje     Wydarzenia     O nas      FIR Warszawa      Kontrolerzy     Piloci     Lotniska     Pliki     Linki     Forum    


 Czlonkowie Zarzadu

PL-VACC Events Coordinating Team
Adres emailowy wydzielony na potrzeby organizacji/koordynacji imprez.
ACCPL1
Dyrektor Polish VACC

Dyrektor kieruje pracą Zarządu, odpowiednio modyfikując zadania dla poszczególnych członkow, wyznaczając priorytety, konsultując decyzje podejmowane przez członków Zarządu i rozliczając z powierzonych zadań. Dyrektor wykonuje zadania nie powierzone innym Członkom Zarządu lub Współpracownikom Zarządu.

ACCPL2
Szef Szkoły Kontrolerów

Zadania:

 • Tworzenie i realizowanie zasad rekrutacji nowych kontrolerów oraz podnoszenia kwalifikacji członków PL-VACC
 • Kierowanie zespołem opiekunów, powoływanie i odwoływanie członków zespołu
 • Koordynacja procesu szkolenia nowych i obecnych członków PL-VACC
 • Reprezentowanie PL-VACC w VATEUD-TD.
 • Wzmacnianie aktywnosci PL-VACC poprzez współpracę przy organizacji imprez.
ACCPL3
Oficer Operacyjny
Zadania:
 • tworzenie spójnych zasad realizacji lotów w EPWW FIR na VATSIM
 • tworzenie,kreowanie i uzgadnianie zasad współpracy z sąsiednimi FIR-ami
 • koordynacja prac nad udostępnieniem pilotom danych o przestrzeni powietrznej pochodzących z różnych źródeł, (własne, AIP, inne)
 • dbanie o ilość i jakość publicznie dostępnych gotowych planów lotu
 • przenoszenie na wirtualny swiat zasad realizacji lotów z "dużego" lotnictwa w uzgodnionym zakresie
 • wzmacnianie aktywności PL-VACC poprzez współpracę przy organizacji imprez
ACCPL4
Szef Imprez
Zadania:
 • Zwiększanie ruchu w EPWW FIR poprzez koordynację organizacji i promocji wszelkiego rodzaju imprez, dla pilotów krajowych i zagranicznych.
ACCPL10
Marketing
Zadania:
 • podejmowanie wszelkich działań, mających na celu promowanie EPWW FIR na VATSIM
 • praca nad stworzeniem wśród wirtualnych linii lotniczych wizerunku EPWW FIR, jako miejsca przyjaznego dla organizacji wszelkich zlotów.
 • zacieśnianie współpracy z sąsiednimi organizacjami wirtualnych kontrolerów w celu zwiększania natężenia ruchu na polskim wirtualnym niebie.
 • wzmacnianie aktywności PL-VACC poprzez współpracę przy organizacji imprez

 Asystenci Zarzadu

ACCPLA12
Analizy i strategie rozwoju
Zadania:
 • Wspieranie działań PL-VACC w zakresie analiz ruchu, prognozowania oraz planowania strategii dla rozwoju społeczności
 
© 2001 Polish VACC
[logowanie]